Liên hệ

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CORRECT

Lĩnh vực: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 4300836177

Địa chỉ: 82 Trần Tế Xương-Phường Nghĩa Lộ- TP Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0978 83 83 07

Email: bdscorrect@gmail.com